Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin Rotating Header Image

Lịch Trình Đọc Sách Thánh Tháng 10 & 11 Năm 2017

Lời Chào Mừng

Mến chào quý vị đến thăm trang mạng của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin, California USA. 

Mục đích trang mạng của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin http://congdoantustin.org để tạo sự liên kết giữa Ban Ngành Hội Đoàn Phong Trào, Giáo Dân trong Cộng Đoàn và quý vị khắp nơi.  Cũng để chia sẻ một số thông tin liên lạc cần thiết và cùng giúp nhau nuôi dưỡng đời sống đức tin.

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến xây dựng để ngày càng phát triển và đem lại nhiều ơn ích cho Cộng Đoàn.  Xin quý vị liên lc với chúng tôi qua Email: congdoantustin@gmail.com

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phêrô, bổn mạng Cộng Đoàn, ban muôn phúc lành xuống cho toàn thể quý vị.

 Cha Chánh Xứ và Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Đôi Nét Về Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ, giúp ích cho đời sống tâm linh của Giáo Dân trong Cộng Đoàn, phần lớn cư ngụ tại các vùng phụ cận thành phố Tustin, Quận Cam, tiểu bang California.  Tiến trình thành lập Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin được chia làm ba thời kỳ như dưới đây: 

 1. Thời kỳ tiên khởi : 1975-1981 – Trong thời gian này, hơn một chục gia đình sống  ở chung cư Mitchell, phần lớn đã quen nhau từ Việt Nam, tổ chức những buổi đọc kinh, tôn vương, cầu nguyện luân phiên từng nhà trong khu xóm.
 2. Thành lập Họ Ðạo năm 1981 – Các buổi đọc kinh cầu  nguyện  luân  phiên  đã  phát  triển và liên kết  trên  50 gia đình về sống  ở Tustin và vùng lân cận. Ðể đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của  các gia đình này,  Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận  Orange, đã thiết lập họ  đạo Tustin  vào dịp Lễ Chúa  Thánh Thần Hiện Xuống.   Một Ban Ðại Diện được bầu để điều  hành họ đạo gồm có các quý  Ông Hoàng  Văn Riềm, Nguyễn Văn Ðệm và Cụ Thăng.   Họ đạo  Tustin bắt đầu có Thánh Lễ hàng tuần vào chiều Chúa Nhật tại nhà thờ Thánh Cecilia do quý Linh Mục Việt Nam luân phiên cử hành.
 3. Thành lập Cộng Đoàn vào tháng10, năm 1983 – Cũng từ ngày có Thánh Lễ hàng tuần, nhiều gia đình đã về cư ngụ tại Tustin và Irvine, gia tăng lên hơn 100 gia đình.  Vào tháng 10, năm 1983, Cha Giám Ðốc Trung   Tâm Mục Vụ Công Giáo đã đệ trình lên tòa Giám Mục Giáo Phận Orange xin nâng họ đạo Tustin lên hàng  Cộng Ðoàn và đã được Ðức Giám Mục William Johnson phê chuẩn.  Kể  từ  năm 1983,  Họ đạo Tustin  được mang danh hiệu Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin và mừng lễ Quan Thầy vào ngày 29 tháng 6 hằng năm.  Cha Quản Nhiệm tiên khởi của Cộng  Ðoàn là Linh Mục Vũ Tuấn Tú.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ Tiên Khởi (1983-1985) gồm có:

 • Chủ Tịch:              Ông Hoàng Văn Riềm
 • PCT Nội Vụ:         Ông Nguyễn Văn Ðệm 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông  Xuân Tình 
 • Thủ Quỹ:              Ông Vũ Ðăng Dung
 • Thư Ký:                 Ông  Lê Văn Nghĩa

Tháng 3, năm 1984 Cộng Ðoàn được chia làm 3 khu:   Irvine, Tustin và Fairview.  Tháng 4, năm 1985 thành  lập Hội  Ðồng  Giáo Dân.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ II (1985–1987) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trần Văn Cuối
 • PCT Nội Vụ:         Ông Trần Xuân Tân
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Ðặng Quang Khoát
 • Thủ Quỹ:              Ông Vũ Ðăng Dung
 • Thư Ký:                 Ông Trịnh Quang Minh

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Vũ Tuấn Tú

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XVIII (2014–2016) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trần Mạnh Hùng 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Bùi Minh Tuấn
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Thanh Sơn
 • Thủ Quỹ:              Cô Phạm Thanh Vân
 • Thư Ký:                 Ông Nguyễn Sony

Cha Quản Nhiệm :   Linh Mục Trịnh Ngọc Danh.  Đến tháng 7, năm 2015, Linh Mục Thái Quốc Bảo về làm Chánh Xứ  cho đến hiện nay.

Tổng cộng từ ngày thành lập, Cộng Đoàn có tất cả 18 Ban Thường Vụ.  Hàng tuần, các Ban Ngành Hội Đoàn Phong Trào sinh hoạt đều đặn và Thánh Lễ Chúa Nhật được cử hành vào chiều thứ Bảy lúc 6 giờ 30.

Cộng Đoàn có trên 250 gia đình (tính theo gia đình đã ghi danh) với số Giáo Dân tham dự Thánh Lễ chiều thứ Bảy 500 người.

Để biết thêm, xin quý vị vào Trang Nhà, phần Giới Thiệu và chọn Chi Tiết Giới Thiệu Về Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Các Em Giúp Lễ Mừng Kính Thánh Dominic Savio Quan Thầy

    

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ Thánh Cecilia 2/2017 – 6/2017

http://stcecilia.org/download/pdfs/SCT-Calendar-February-2016-June-2017-Revised-2017-2-13.pdf

 

 

Hội Chợ Tustin Tiller Days

Video clip – Gian hàng bán thực phẩm của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin tại Hội Chợ Tustin Tiller Days

https://www.youtube.com/watch?v=Fe2dGQ1IH2M&feature=em-share_video_user

Lịch Trình Đọc Sách Thánh Cho Các Tháng 9, 10 và 11, Năm 2016

Microsoft Word - PV 91011-2010.doc Microsoft Word - PV 91011-2010.doc

Lịch Trình Đọc Sách Thánh Cho Các Tháng 6, 7 và 8, Năm 2016

Lich Phung Vu Loi Chua thang 678-2016 (Page 1)Lich Phung Vu Loi Chua thang 678-2016 (Page 2)

Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh hay còn gọi là Ơn Đại Xá

Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh hay còn gọi là Ơn Đại Xá

Trong suốt một Năm Thánh, thì mỗi người Công Giáo đều có thể nhận được rất nhiều lần trong suốt một Năm Thánh Ơn Xá Toàn Phần, hay còn được gọi thông thường là Ơn Toàn Xá, Ơn Đại Xá (a plenary indulgence).

Câu hỏi: Ơn Toàn Xá/Ơn Đại Xá này là ơn gì?
Trả lời: đó là Ơn tha bỏng các ‘hình phạt tạm thời’ của tội lỗi.
Giải thích: Mỗi khi người Công Giáo phạm tội, chiếu theo Mười Điều Răn của Chúa và những điều của Giáo Hội Công Giáo dạy theo Giáo Luật, Luật Luân Lý và Luật Tư Nhiên, thì chúng ta bị gán một hình phạt, gọi nôm na, là bị thêm một cái ‘vạ’ mỗi khi chúng ta phạm tội. Người Việt Nam mình thường nói, ‘Tội và Vạ.’

Có 2 loại hình phạt, có nghĩa là có 2 loại vạ: vạ ngắn hạn/hữu hạn/tạm thời và vạ dài hạn/vô hạn/đời đời. Khi ta đi xưng tội, thì tội được tha, và hình phạt dài hạn/vô hạn/đời đời cũng được tha luôn.

Nhưng, hình phạt ngắn hạn/hữu hạn/tạm thời chưa được tha. Nghĩa là ta phải trả cho xong hình phạt ngắn hạn/hữu hạn/tạm thời, nghĩa là phải trả cho xong loại vạ này; và ta trả tùy theo là ở đời này, trên dương gian này, hoặc tiếp tục phải trả khi ta ở vào thời gian nơi luyện tội, nơi thanh luyện linh hồn tinh tuyền trước khi lên Thiên Đàng gặp Chúa Mẹ Các Thánh nhãn tiền.

Câu hỏi: Ta phải làm gì để được tha bỏng hết tất cả hình phạt ngắn hạn/hữu hạn/tạm thời, nghĩa là được tha bỏng hết loại vạ này.
Trả lời: Ta phải hội đủ các điều kiện cho Ơn Toàn Xá, thì lúc ấy lập tức toàn bộ hình phạt ngắn hạn/hữu hạn/tạm thời này, những loại vạ này, sẽ được xóa sạch hết, không phải trả nữa trong khi ta còn đang sống trên dương gian này. Tất cả hình phạt/loại vạ này, được tha bỏng hết. Ngoại trừ, ta phạm tội lại.

Điều này, chứng tỏ cho ta thấy Thiên Chúa Ngài vẫn còn tiếp tục và mãi mãi thương yêu chúng ta đến dường nào. Đồng thời, Thiên Chúa, Ngài cũng cần ta phải có lòng sám hối ăn năn và cộng tác với Ngài bằng cách thực hiện và thi hành một số điều kiện.

Những Chuẩn Bị Để Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá

Câu hỏi: Điều kiện đó là gì?
Trả lời: Muốn nhận Ơn Toàn Xá, chúng ta cần phải thực hiện 3 điều sau:

A. Đi hành hương kính viếng một trong các nhà thờ Công Giáo được chỉ định tại giáo phận Rôma, hoặc tại Đất Thánh, hoặc tại bất kỳ giáo phận nào ở trên thế giới.

Riêng tại giáo phận Orange chúng ta có 5 nhà thờ được chỉ định trong Năm Thánh Thương Xót này:

1. Holy Family Cathedral, 566 S Glassell St, Orange (Có cửa Thánh) – (714) 639-2900
2. Mission Basilica San Juan Capistrano, 31520 Camino Capistrano, San Juan Capistrano (Có cửa Thánh) – (949) 234-1360
3. Christ Cathedral, 13280 Chapman Ave., Garden Grove – (714) 971-2141
4. St. Joseph, 727 Minter St., Santa Ana – (714) 542-4411
5. Our Lady of Guadalupe, 900 West La Habra Blvd., La Habra – (562) 691-0533

B. Chương trình kính viếng bao gồm:
1. Thánh lễ, hoặc đọc Phụng vụ các giờ kinh (Sáng, Trưa, Chiều hoặc Tối), hoặc thực hành một việc đạo đức như Chầu Thánh Thể, Lần Chuỗi Mân Côi, Suy Niệm Lời Chúa, Ngắm Đàng Thánh Giá …
2. Kết thúc bằng Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng hoặc đọc kinh Năm Thánh do Ngài viết.
3. Tránh mọi hình thức du lịch hoặc giải trí cá nhân, mà nên đặt trọng tâm vào việc sám hối, hy sinh, và cầu nguyện để thông phần vào chuỗi đường cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.

C. Xưng Tội. Điều kiện chót này không buộc phải làm mỗi lần khi nhận Ơn Toàn Xá, nghĩa là miễn sao linh hồn ta đang ở trong tình trạng được sạch tội. Bằng không, nếu khả nghi về tình trạng trong sạch của linh hồn, và để được chắc chắn, ta nên thành tâm cử hành Bí Tích Hòa Giải trước tiên hết, nghĩa là phải đi xưng tội và phải thật lòng ăn năn thống hối: “… con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa …”

Nhắc lại, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta bị gán kèm theo hình phạt/vạ đời đời hoặc/và (and/or) hữu hạn phải trả. Khi thành tâm xưng tội, thì tội được tha và hình phạt/vạ đời đời cũng được tha theo. Tuy nhiên, vẫn còn bị giữ lại hình phạt/vạ hữu hạn phải trả phải đền. Vì thế khi lãnh nhận Ơn Toàn Xá chính là lúc chúng ta được tha bỏng các hình phạt/vạ hữu hạn này, không còn phải đền trả nữa. Tạ ơn Chúa. Đó chính là lúc chúng ta thật sự cảm nghiệm sâu xa thêm nữa tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa đối với chúng ta và hết mọi người.

Lời Mời Gọi: Sau mỗi lần được cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa qua việc tha tội và tha hết các hình phạt/các vạ, chúng ta được mời gọi hãy tiếp tục sống hạnh phúc trong Ân Sủng của Chúa, cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, hy sinh và dấn thân phục vụ các công tác bác ái trong mọi lãnh vực của cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, tôn giáo, môi trường và xã hội. Mong được lắm thay.

Ghi Chú: Mỗi ngày chỉ được lãnh một Ơn Toàn Xá mà thôi.

Lịch Trình Đọc Sách Thánh Cho Các Tháng 3, 4 và 5, Năm 2016

Lich Trinh Doc Sach Thanh-Thang 345-2016 (trang 1) Lich Trinh Doc Sach Thanh-Thang 345-2016 (trang 2)