Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Posts from ‘October, 2015’

Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Giáo Sĩ, Tu Sĩ & Ban Thường Vụ Linh Mục Chánh Xứ – Cha Thái Quốc Bảo 714-544-3250, Ext. 14 Linh Mục Phó Xứ – Cha Thái Duy Nicolaus 714-544-3250, Ext. 31 Thầy Phó Tế – Thầy Ngô Đình Đông 714-504-9186 Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Los Angles – Sơ Francesca Tươi Trần 714-544-3250, Ext. […]

Chi Tiết Về Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ, giúp ích cho đời sống tâm linh của Giáo Dân trong Cộng Đoàn, phần lớn cư ngụ tại các vùng phụ cận thành phố Tustin, Quận Cam, tiểu bang California.  Tiến trình thành lập Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin được chia làm ba thời kỳ như dưới đây:  Thời kỳ tiên khởi : 1975-1981 […]

Ngày Giờ Chầu Thánh Thể Và Thánh Lễ Việt Nam Hàng Tuần

Chầu Thánh Thể: Thứ Tư lúc 8:00 giờ tối Thứ Sáu lúc 6:00 giờ chiều Thánh Lễ:   Thứ Sáu lúc 6 giờ 20 chiều Thứ Bảy (thay cho Lễ Chúa Nhật) lúc 6 giờ 30 chiều Hội Đền Tạ Đức Mẹ Fatima Đọc Kinh:Watch Full Movie Online Streaming Online and Download Thứ Năm từ 6:00 […]