Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin Rotating Header Image

Hội Legio Mariae Junior

Hội Legio Mariae Junior xin Kính mời các Phụ Huynh muốn cho các cháu tuổi từ sau khi Rước Lễ lần đầu tới 25 tuổi, gia nhập Hội để thêm lòng yêu mến Mẹ Maria, thăng tiến trên đường Đức Tin, và trở nên tương lai của Giáo Hội. Xin liên lạc với Anh Phạm Ngọc Lễ tại số 949-307-4335.

Comments are closed.