Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Posts from ‘October, 2016’

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ Thánh Cecilia 2/2017 – 6/2017

http://stcecilia.org/download/pdfs/SCT-Calendar-February-2016-June-2017-Revised-2017-2-13.pdf    

Hội Chợ Tustin Tiller Days

Video clip – Gian hàng bán thực phẩm của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin tại Hội Chợ Tustin Tiller Days https://www.youtube.com/watch?v=Fe2dGQ1IH2M&feature=em-share_video_user