Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Posts from ‘September, 2017’

Lời Chào Mừng

Mến chào quý vị đến thăm trang mạng của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin, California USA.  Mục đích trang mạng của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin http://congdoantustin.org để tạo sự liên kết giữa Ban Ngành Hội Đoàn Phong Trào, Giáo Dân trong Cộng Đoàn và quý vị khắp nơi.  Cũng để chia sẻ một số thông […]

Đôi Nét Về Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ, giúp ích cho đời sống tâm linh của Giáo Dân trong Cộng Đoàn, phần lớn cư ngụ tại các vùng phụ cận thành phố Tustin, Quận Cam, tiểu bang California.  Tiến trình thành lập Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin được chia làm ba thời kỳ như dưới đây:  Thời kỳ tiên khởi : 1975-1981 […]