Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

PSA 2018 – Quỹ Mục Vụ (Pastoral Services Appeal)

Chỉ tiêu năm nay là $130,000 cho giáo xứ.

Xin hãy bắt đầu đóng góp cho quỹ Mục Vụ PSA giáo phận 2018.  Quý Cha mời gọi mỗi gia đình hãy hưởng ứng tùy lòng hảo tâm, hoặc $200 mỗi năm, hoặc $300 mỗi năm.  Tổng số dư ra sẽ được gởi vào Quỹ Xây Dựng của Giáo Xứ.

Xin đừng quên đóng thêm cho Quỹ Xây Dựng của Giáo Xứ và Quỹ Xây Linh Đài Đức Mẹ La Vang của Giáo Phận.

Xin chân thành cảm ơn.

Comments are closed.