Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin Rotating Header Image

Giới Thiệu

Lời Chào Mừng

Mến chào quý vị đến thăm trang mạng của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin, California USA. 

Mục đích trang mạng của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin http://congdoantustin.org để tạo sự liên kết giữa Ban Ngành Hội Đoàn Phong Trào, Giáo Dân trong Cộng Đoàn và quý vị khắp nơi.  Cũng để chia sẻ một số thông tin liên lạc cần thiết và cùng giúp nhau nuôi dưỡng đời sống đức tin.

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến xây dựng để ngày càng phát triển và đem lại nhiều ơn ích cho Cộng Đoàn.  Xin quý vị liên lc với chúng tôi qua Email: congdoantustin@gmail.com

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phêrô, bổn mạng Cộng Đoàn, ban muôn phúc lành xuống cho toàn thể quý vị.

 Cha Chánh Xứ và Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Đôi Nét Về Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ, giúp ích cho đời sống tâm linh của Giáo Dân trong Cộng Đoàn, phần lớn cư ngụ tại các vùng phụ cận thành phố Tustin, Quận Cam, tiểu bang California.  Tiến trình thành lập Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin được chia làm ba thời kỳ như dưới đây: 

 1. Thời kỳ tiên khởi : 1975-1981 – Trong thời gian này, hơn một chục gia đình sống  ở chung cư Mitchell, phần lớn đã quen nhau từ Việt Nam, tổ chức những buổi đọc kinh, tôn vương, cầu nguyện luân phiên từng nhà trong khu xóm.
 2. Thành lập Họ Ðạo năm 1981 – Các buổi đọc kinh cầu  nguyện  luân  phiên  đã  phát  triển và liên kết  trên  50 gia đình về sống  ở Tustin và vùng lân cận. Ðể đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của  các gia đình này,  Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận  Orange, đã thiết lập họ  đạo Tustin  vào dịp Lễ Chúa  Thánh Thần Hiện Xuống.   Một Ban Ðại Diện được bầu để điều  hành họ đạo gồm có các quý  Ông Hoàng  Văn Riềm, Nguyễn Văn Ðệm và Cụ Thăng.   Họ đạo  Tustin bắt đầu có Thánh Lễ hàng tuần vào chiều Chúa Nhật tại nhà thờ Thánh Cecilia do quý Linh Mục Việt Nam luân phiên cử hành.
 3. Thành lập Cộng Đoàn vào tháng10, năm 1983 – Cũng từ ngày có Thánh Lễ hàng tuần, nhiều gia đình đã về cư ngụ tại Tustin và Irvine, gia tăng lên hơn 100 gia đình.  Vào tháng 10, năm 1983, Cha Giám Ðốc Trung   Tâm Mục Vụ Công Giáo đã đệ trình lên tòa Giám Mục Giáo Phận Orange xin nâng họ đạo Tustin lên hàng  Cộng Ðoàn và đã được Ðức Giám Mục William Johnson phê chuẩn.  Kể  từ  năm 1983,  Họ đạo Tustin  được mang danh hiệu Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin và mừng lễ Quan Thầy vào ngày 29 tháng 6 hằng năm.  Cha Quản Nhiệm tiên khởi của Cộng  Ðoàn là Linh Mục Vũ Tuấn Tú.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ Tiên Khởi (1983-1985) gồm có:

 • Chủ Tịch:              Ông Hoàng Văn Riềm
 • PCT Nội Vụ:         Ông Nguyễn Văn Ðệm 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông  Xuân Tình 
 • Thủ Quỹ:              Ông Vũ Ðăng Dung
 • Thư Ký:                 Ông  Lê Văn Nghĩa

Tháng 3, năm 1984 Cộng Ðoàn được chia làm 3 khu:   Irvine, Tustin và Fairview.  Tháng 4, năm 1985 thành  lập Hội  Ðồng  Giáo Dân.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ II (1985–1987) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trần Văn Cuối
 • PCT Nội Vụ:         Ông Trần Xuân Tân
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Ðặng Quang Khoát
 • Thủ Quỹ:              Ông Vũ Ðăng Dung
 • Thư Ký:                 Ông Trịnh Quang Minh

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Vũ Tuấn Tú

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XVIII (2014–2016) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trần Mạnh Hùng 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Bùi Minh Tuấn
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Thanh Sơn
 • Thủ Quỹ:              Cô Phạm Thanh Vân
 • Thư Ký:                 Ông Nguyễn Sony

Cha Quản Nhiệm :   Linh Mục Trịnh Ngọc Danh.  Đến tháng 7, năm 2015, Linh Mục Thái Quốc Bảo về làm Chánh Xứ  cho đến hiện nay.

Tổng cộng từ ngày thành lập, Cộng Đoàn có tất cả 18 Ban Thường Vụ.  Hàng tuần, các Ban Ngành Hội Đoàn Phong Trào sinh hoạt đều đặn và Thánh Lễ Chúa Nhật được cử hành vào chiều thứ Bảy lúc 6 giờ 30.

Cộng Đoàn có trên 250 gia đình (tính theo gia đình đã ghi danh) với số Giáo Dân tham dự Thánh Lễ chiều thứ Bảy 500 người.

Để biết thêm, xin quý vị vào Trang Nhà, phần Giới Thiệu và chọn Chi Tiết Giới Thiệu Về Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

 • Giáo Sĩ, Tu Sĩ & Ban Thường Vụ
  • Linh Mục Chánh Xứ – Cha Thái Quốc Bảo 714-544-3250, Ext. 14
  • Linh Mục Phó Xứ – Cha Thái Duy Nicolaus 714-544-3250, Ext. 31
  • Thầy Phó Tế – Thầy Ngô Đình Đông 714-504-9186
  • Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Los Angles – Sơ Francesca Tươi Trần 714-544-3250, Ext. 11
  • Chủ Tịch – Trần Mạnh Hùng 714-865-7018
  • Phó Nội Vụ – Bùi Minh Tuấn 714-234-7220
  • Phó Ngoại Vụ – Nguyễn Thanh Sơn 714-504-3342
  • Thư Ký – Nguyễn Sony 714-247-9732
  • Thủ Quỹ – Phạm Thanh Vân 714-210-9684
 • Ban Ngành Hội Đoàn Phong Trào
  • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Nguyễn Hương 949282-7126
  • Hội Legio Mariae Senior – Phạm Hiền Mầu 714-542-7671
  • Hội Legio Maria Junior – Phạm Ngọc Lễ 949-307-4335
  • Hội Dòng Ba Đa Minh/Hội Cao Niên – Vũ Tuyết Giáng 714-731-4603
  • Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu – Phạm Văn Tửu 714-366-2724
  • Hội Canh Tân Đặc Sủng – Nguyễn Thiện Tuấn 714-505-2498
  • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm – Đỗ Thanh Việt 949-825-8194
  • Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể – Nguyễn Bryant 949-282-7127
  • Ca Đoàn – Hồng Khắc Kim Yến 949-262-1418
  • Ca Đoàn Seraphim Thiếu Nhi – Phạm Khuê 714-271-7977
  • Liên Nhóm Cursillo – Nguyễn Văn Bằng 949-232-8406
  • Chương Trình Giáo Lý – Sơ Francesca Tươi Trần 714-544-3250, Ext. 11 lhcla.org/religioused/saint-cecilia
  • Trường Việt Ngữ – Khưu Thị Cẩm Hồng 714-234-6042 tvntustin.org
  • Ban TTV Thánh Thể (Nhà Thờ & Bệnh Nhân) – Ngô Kim Thúy 714-933-0780
  • Ban Thiếu Nhi Cung Thánh – Phạm Minh Quân 714-858-0001
  • Ban Thánh Thư – Majkoski Thu-Hiền 949-483-1332
  • Ban Phục Vụ – Nguyễn Văn Thành 714-357-0553
  • Ban Giáo Lý Tân Tòng – RCIA – Nguyễn Thế Nghiệp 714-838-3726
  • Ban Tang Lễ – Thầy Ngô Đình Đông 714-504-9186
  • Hướng Dẫn Lễ Cưới – Trần Huệ 714-292-6835
  • Số Điện Thoại Khẩn Cấp (Xức Dầu & Nguy Tử) – 714-953-7024

Chi Tiết Về Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ, giúp ích cho đời sống tâm linh của Giáo Dân trong Cộng Đoàn, phần lớn cư ngụ tại các vùng phụ cận thành phố Tustin, Quận Cam, tiểu bang California.  Tiến trình thành lập Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin được chia làm ba thời kỳ như dưới đây: 

 1. Thời kỳ tiên khởi : 1975-1981 – Trong thời gian này, hơn một chục gia đình sống ở chung cư Mitchell, phần lớn đã quen nhau từ Việt Nam, tổ chức những buổi đọc kinh, tôn vương, cầu nguyện luân phiên từng nhà trong khu xóm.
 2. Thành lập Họ Ðạo năm 1981 – Các buổi đọc kinh cầu nguyện luân phiên đã phát triển và liên kết trên 50 gia đình về sống ở Tustin và vùng lân cận. Ðể đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của các gia đình này,  Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận  Orange, đã thiết lập họ đạo Tustin vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.   Một Ban Ðại Diện được bầu để điều  hành họ đạo gồm có các quý Ông Hoàng Văn Riềm, Nguyễn Văn Ðệm và Cụ Thăng.   Họ đạo Tustin bắt đầu có Thánh Lễ hàng tuần vào chiều Chúa Nhật tại nhà thờ Thánh Cecilia do quý Linh Mục Việt Nam luân phiên cử hành.
 3. Thành lập Cộng Đoàn vào tháng10, năm 1983 – Cũng từ ngày có Thánh Lễ hàng tuần, nhiều gia đình đã về cư ngụ tại Tustin và Irvine, gia tăng lên hơn 100 gia đình.  Vào tháng 10, năm 1983, Cha Giám Ðốc Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo đã đệ trình lên tòa Giám Mục Giáo Phận Orange xin nâng họ đạo Tustin lên hàng  Cộng Ðoàn và đã được Ðức Giám Mục William Johnson phê chuẩn.  Kể từ năm 1983,  Họ đạo Tustin được mang danh hiệu Cộng Ðoàn Thánh Phêrô, Tustin và mừng lễ Quan Thầy vào ngày 29 tháng 6 hằng năm.  Cha Quản Nhiệm tiên khởi của Cộng  Ðoàn là Linh Mục Vũ Tuấn Tú.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ Tiên Khởi (1983-1985) gồm có:

 • Chủ Tịch:              Ông Hoàng Văn Riềm
 • PCT Nội Vụ:         Ông Nguyễn Văn Ðệm 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông  Xuân Tình 
 • Thủ Quỹ:              Ông Vũ Ðăng Dung
 • Thư Ký:                 Ông Lê Văn Nghĩa

Tháng 3, năm 1984 Cộng Ðoàn được chia làm 3 khu:   Irvine, Tustin và Fairview.  Tháng 4, năm 1985 thành  lập Hội  Ðồng  Giáo Dân.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ II (1985–1987) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trần Văn Cuối
 • PCT Nội Vụ:         Ông Trần Xuân Tân
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Ðặng Quang Khoát
 • Thủ Quỹ:             Ông Vũ Ðăng Dung
 • Thư Ký:                 Ông Trịnh Quang Minh

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Vũ Tuấn Tú

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ III (1987–1988) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trịnh Quang Minh
 • PCT Nội Vụ:         Ông Ngô Ðình Ðông 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Lê Văn Miên 
 • Thủ Quỹ:              Ông Bùi Chí Cương
 • Thư Ký:                 Ông Chu Văn Phi 

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Vũ Tuấn Tú

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ IV (1988–1990) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Nguyễn Văn Thành
 • PCT Nội Vụ:         Ông Ngô Ðình Ðông 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Bùi Chí Cương
 • Thủ Quỹ:              Ông Trần Bình Hân
 • Thư Ký:                 Ông Chu Văn Phi 

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Vũ Tuấn Tú

Từ tháng 8, năm 1988, theo chỉ thị của Tòa Giám Mục Giáo Phận Orange, Cộng Ðoàn Tustin sẽ trực  thuộc Giáo Xứ Thánh Cecilia, Tustin.   Linh mục Vũ Tuấn Tú Quản Nhiệm hai Cộng Ðoàn Tustin và Orange.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ V (1990–1992) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Nguyễn Văn Thành
 • PCT Nội Vụ:         Ông Bùi Chí Cương
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Hữu Ðại 
 • Thủ Quỹ:              Ông NguyễnVăn Bằng
 • Thư Ký:                 Ông Nguyễn Thế Hùng 

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Vũ Tuấn Tú

 Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ VI (1992–1994) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Nguyễn Hữu Ðại 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Nguyễn Thế Hùng 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông NguyễnVăn Bằng
 • Thủ Quỹ:              Cô Nguyễn Ngọc Lan
 • Thư Ký:                 Ông Trần Văn Yên

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Vũ Tuấn Tú

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ VII (1994–1996) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Nguyễn Hữu Ðại 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Ngô Ðình Ðông 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Bùi Chí Cương 
 • Thủ Quỹ:              Cô Lê Thị Nghĩa
 • Thư Ký:                 Ông Chu Văn Phi 

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Vũ Ðình Trác

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ VIII (1996–1998) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Nguyễn Văn Thành
 • PCT Nội Vụ:         Ông Ngô Ðình Ðông 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Văn Bằng 
 • Thủ Quỹ:              Cô Lê Thị Nghĩa
 • Thư Ký:                 Ông Nguyễn Thanh Sơn

Cha Quản Nhiệm Vũ Ðình Trác nghỉ dưỡng bệnh và Ðức Ông Nguyễn Ðức Tiến đã đến dâng  Thánh Lễ  hàng hàng tuần  cho đến tháng 7, năm 1997, Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên được Giáo Phận bổ nhiệm làm Quản Nhiệm thay thế Cha cố Trác.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ IX (1998–2000) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Ngô Ðình Ðông 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Nguyễn Thanh Sơn
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Xuân Khanh 
 • Thủ Quỹ:              Cô Lê Thị Nghĩa
 • Thư Ký:                 Ông Nguyễn Sony 

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ X (2000–2002) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Ngô Ðình Ðông 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Nguyễn Thanh Sơn
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Xuân Khanh 
 • Thủ Quỹ:              Cô Lê Thị Nghĩa
 • Thư Ký:                 Ông Nguyễn Sony 

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên.  Đến tháng 7, năm 2001, Linh Mục  Trần Văn Kiểm về làm Quản Nhiệm.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XI (2002–2004) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Nguyễn Thanh Sơn
 • PCT Nội Vụ:         Ông Ngô Ðình Ðông 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Sony 
 • Thủ Quỹ:              Cô Mai Bạch Tuyết
 • Thư Ký:                 Ông Trần Mạnh Hùng 

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Trần Văn Kiểm

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XII (2004–2006) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Nguyễn Thanh Sơn
 • PCT Nội Vụ:         Ông Ngô Ðình Ðông 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Sony 
 • Thủ Quỹ:              Cô Mai Bạch Tuyết
 • Thư Ký:                 Ông Trần Mạnh Hùng 

Cha Quản Nhiệm:  Linh Mục Trần Văn Kiểm.  Ðến tháng 7, năm 2005, Linh Mục Nguyễn Trần Tuấn Anh về  làm Quản Nhiệm

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XIII (2006–2008) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trần Mạnh Hùng 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Nguyễn Xuân Khanh 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Thế Nghiệp
 • Thủ Quỹ:              Cô Tạ Minh Tâm
 • Thư Ký:                 Ông Bùi Minh Tuấn

Cha Quản Nhiệm:  Nguyễn Trần Tuấn Anh.  Ðến tháng 7, năm 2007, Linh Mục Phạm Quốc Tuấn về làm  Quản Nhiệm.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XIV(2008–2010) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trần Mạnh Hùng 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Nguyễn Xuân Khanh 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Thế Nghiệp
 • Thủ Quỹ:              Cô Tạ Minh Tâm
 • Thư Ký:                 Ông Bùi Minh Tuấn

Cha Quản Nhiệm:   Linh Mục Phạm Quốc Tuấn.  Ðến tháng 7, năm 2009, Linh Mục Nguyễn  Đăng Đệ về làm Quản Nhiệm.

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XV(2010–2012) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Lâm Kim Bảo
 • PCT Nội Vụ:         Ông Trần Steve 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Thanh Sơn
 • Thủ Quỹ:              Cô Phạm Thanh Vân
 • Thư Ký:                 Ông Bùi Minh Tuấn

Cha Quản Nhiệm:   Linh Mục Nguyễn Đăng Đệ

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XVI (2012–2013) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Lâm Kim Bảo
 • PCT Nội Vụ:         Ông Trần Steve 
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Trần Mạnh Hùng 
 • Thủ Quỹ:              Cô Phạm Thanh Vân
 • Thư Ký:                 Ông Bùi Minh Tuấn

Cha Quản Nhiệm:   Linh Mục Nguyễn Đăng Đệ. 

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XVII (2013–2014) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trần Mạnh Hùng 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Bùi Minh Tuấn
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Thanh Sơn
 • Thủ Quỹ:              Cô Phạm Thanh Vân
 • Thư Ký:                 Ông Bùi Minh Tuấn

Cha Quản Nhiệm:   Linh Mục Nguyễn Đăng Đệ. 

 Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Nhiệm Kỳ XVIII (2014–2016) gồm có: 

 • Chủ Tịch:              Ông Trần Mạnh Hùng 
 • PCT Nội Vụ:         Ông Bùi Minh Tuấn
 • PCT Ngoại Vụ:     Ông Nguyễn Thanh Sơn
 • Thủ Quỹ:              Cô Phạm Thanh Vân
 • Thư Ký:                 Ông Nguyễn Sony

Cha Quản Nhiệm:   Linh Mục Trịnh Ngọc Danh.  Đến tháng 7, năm 2015, Linh Mục Thái Quốc Bảo về làm Quản Xứ cho đến hiện nay.

Tổng cộng từ ngày thành lập, Cộng Đoàn có tất cả 18 Ban Thường Vụ.  Hàng tuần, các Ban Ngành Hội Đoàn Phong Trào sinh hoạt đều đặn và Thánh Lễ Chúa Nhật được cử hành vào chiều thứ Bảy lúc 6 giờ 30.

Cộng Đoàn có trên 250 gia đình (tính theo gia đình đã ghi danh) với số Giáo Dân tham dự Thánh Lễ chiều thứ Bảy 500 người.