Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin Rotating Header Image

Lời Chào Mừng

Lời Chào Mừng

Mến chào quý vị đến thăm trang mạng của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin, California USA. 

Mục đích trang mạng của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin http://congdoantustin.org để tạo sự liên kết giữa Ban Ngành Hội Đoàn Phong Trào, Giáo Dân trong Cộng Đoàn và quý vị khắp nơi.  Cũng để chia sẻ một số thông tin liên lạc cần thiết và cùng giúp nhau nuôi dưỡng đời sống đức tin.

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến xây dựng để ngày càng phát triển và đem lại nhiều ơn ích cho Cộng Đoàn.  Xin quý vị liên lc với chúng tôi qua Email: congdoantustin@gmail.com

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phêrô, bổn mạng Cộng Đoàn, ban muôn phúc lành xuống cho toàn thể quý vị.

 Cha Chánh Xứ và Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin