Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin Rotating Header Image

Legio Mariae Senior

Hội Legio Mariae Senior

DANH HIỆU và NGUỒN GỐC :

Legio Mariae là đoàn thể giáo dân, được Giáo Hội phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria Vô Nhiễm trung gian các ơn. Legio Mariae họp thành đạo quân để phục vụ trong chiến cuộc mà Giáo Hội không ngừng giao tranh với thế gian và quyền lực tội ác. Legio Mariae tổ chức theo lối Quân Đội Rôma thời xưa. Tuy nhiên, Quân Đội và võ khí của người Legio Mariae là Tràng Chuỗi MânCôi, chứ không thuộc về thế gian này. Với trên 30 triệu hội viên Hoạt Động và Tán Trợ thuộc nhiều Quốc Gia trên toàn thế giới đang dàn Quân dưới Cờ của NỮ TƯỚNG MARIA.

CHỦ ĐÍCH CỦA LEGIO MARIAE :

Là thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của Giáo Quyền, tích cực cộng tác vào công cuộc hành động của Đức Maria và của Hội Thánh, phục vụ phần rỗi các Linh Hồn. Đem cơ hội đến cho mọi lứa tuổi để làm những công tác thiết thực trong các lãnh vực và đồng thời làm cho đời sống Đức Tin trở nên sâu xa hơn.

TINH THẦN LEGIO MARIAE :

Là chính tinh thần của Đức Maria. Hội viên Legio cố gắng rèn luyện cho được đức khiêm nhường của Đức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, đức hiền hậu như Thiên Thần, đức hãm mình toàn diện, lòng nhẫn nhục anh dũng, tình mến Chúa vừa can đảm vừa xả thân, và nhất là bắt chước Đức Tin, một nhân đức mà chỉ có Mẹ Maria mới thực hiện hòan tòan.

NHỮNG CÔNG TÁC HỘI VIÊN LEGIO ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ VẪN TIẾP TỤC TRONG TƯƠNG LAI :

Hằng tuần mỗi sáng thứ bẩy, các hội viên ngành Hoạt Động Rước Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong Bệnh Viện và Viện Dưỡng lão.  Mỗi sáng Chúa Nhật Rước Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân tại tư gia. Thường xuyên thăm viếng các gia đình hội viên đau yếu.  Hướng dẫn Giáo lý cho trẻ em và Giáo lý Tân Tòng.  Cầu nguyện bảo vệ Sự Sống trước Trung Tâm phá thai.  Cộng tác phục vụ bữa ăn cho người vô gia cư. Hướng dẫn những người đã bỏ Chúa lâu năm trở về với Chúa.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

SINH HOẠT CỦA HỘI LEGIO MARIA :

Hằng tuần : Hội viên ngành Hoạt Động họp vào chiều thứ bẩy lúc 4:30 đến 6:00, tại phòng họp Modular #2 trong khuôn viên của Giáo Xứ.

Hằng tháng : Hội viên cả 2 ngành Hoạt Động và Tán Trợ họp chung vào chiều thứ bẩy của tuần lễ thứ tư trong tháng, cũng từ 4:30 đến 6:00 chiều.

Số hội viên ngành Hoạt Động là : 12 người.

Số hội viên ngành Tán Trợ là : 77 người. 

Tổng số hội viên là : 89 người, trong số này có 15 hội viên đang đau yếu .

Lễ Kính Bổn Mạng của Hội là ngày 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ đi thăm viếng Bà Thánh ISAVE.

 

THÀNH PHẦN UỶ VIÊN :

CHA LINH GIÁM : GIOAN BAOTIXITA THÁI QUỐC BẢO.

TRƯỞNG : MARIA PHẠM HIỀN MẦU.

PHÓ : MARIA  NGUYỄN THỊ RUM.

THƯ KÝ : MICAE CHU VĂN PHI.

THỦ QŨY : MARIA NGUYỄN THANH TÙNG.

HỘI LEGIO MARIAE XIN KÍNH MỜI VÀ MONG ĐỢI QÚI VỊ ghi danh vào Hội với chúng tôi để đoàn Quân Binh của Mẹ ngày càng thêm đông đảo, hùng mạnh, để mỗi ngày có thêm nhiều vũ khí là tràng chuỗi MânCôi dâng lên Mẹ, để Mẹ đánh tan những mưu sâu chước độc của ma quỷ hòng muốn phá huỷ các Linh Hồn và Giáo Hội, và hợp cùng với MẸ mở rộng VƯƠNG QUỐC CHÚA KYTÔ.

Xin Quí Vị liên lạc với chúng tôi:

  • Phạm Hiền Mầu (714) 542 – 7671 hoặc
  • Nguyễn Thị Rum (714) 731 – 5287

CÔNG TÁC RƯỚC MÌNH THÁNH ĐÉN CÁC BỆNH VIỆN VÀ VIỆN DƯỞNG LÃO

Picture 1  Picture 2

Picture 3  Picture 4

RƯỚC MÌNH THÁNH CHO NGƯỜI GIÀ YẾU, ĐAU BỆNH TẠI TƯ GIA

Picture 5

CHA QUẢN XỨ THÁI QUỐC BẢO VÀ BAN ĐIỀU HÀNH & CÁC ANH CHỊ NGÀNH HOẠT ĐỘNG

Picture 7

Legio Mariae