Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin Rotating Header Image

Lịch Trình

Ngày Giờ Chầu Thánh Thể Và Thánh Lễ Việt Nam Hàng Tuần

Chầu Thánh Thể:

  • Thứ Tư lúc 8:00 giờ tối
  • Thứ Sáu lúc 6:00 giờ chiều

Thánh Lễ:  

  • Thứ Sáu lúc 6 giờ 20 chiều
  • Thứ Bảy (thay cho Lễ Chúa Nhật) lúc 6 giờ 30 chiều

Hội Đền Tạ Đức Mẹ Fatima Đọc Kinh:Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

  • Thứ Năm từ 6:00 giờ chiều đến 7:00 giờ chiều

Giải Tội: 

  • Thứ Tư từ 7:00 giờ tối đến 8:00 giờ tối
  • Thứ Bảy từ 8 giờ 30 sáng đến 9 giờ 15 sáng

Rửa Tội: 

  • Thứ Bảy thứ nhất hàng tháng lúc 10:00 giờ sáng
  • Xin liên lạc với Thầy Phó Tế Ngô Đình Đông (714) 504-9186 để ghi danh và biết thêm chi tiết