Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin Rotating Header Image

Liên Lạc

Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin

 • Giáo Sĩ, Tu Sĩ & Ban Thường Vụ
  • Linh Mục Chánh Xứ – Cha Thái Quốc Bảo 714-544-3250, Ext. 14
  • Linh Mục Phó Xứ – Cha Thái Duy Nicolaus 714-544-3250, Ext. 31
  • Thầy Phó Tế – Thầy Ngô Đình Đông 714-504-9186
  • Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Los Angles – Sơ Francesca Tươi Trần 714-544-3250, Ext. 11
  • Chủ Tịch – Trần Mạnh Hùng 714-865-7018
  • Phó Nội Vụ – Bùi Minh Tuấn 714-234-7220
  • Phó Ngoại Vụ – Nguyễn Thanh Sơn 714-504-3342
  • Thư Ký – Nguyễn Sony 714-247-9732
  • Thủ Quỹ – Phạm Thanh Vân 714-210-9684
 • Ban Ngành Hội Đoàn Phong Trào
  • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Nguyễn Hương 949282-7126
  • Hội Legio Mariae Senior – Phạm Hiền Mầu 714-542-7671
  • Hội Legio Maria Junior – Phạm Ngọc Lễ 949-307-4335
  • Hội Dòng Ba Đa Minh/Hội Cao Niên – Vũ Tuyết Giáng 714-731-4603
  • Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu – Phạm Văn Tửu 714-366-2724
  • Hội Canh Tân Đặc Sủng – Nguyễn Thiện Tuấn 714-505-2498
  • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm – Đỗ Thanh Việt 949-825-8194
  • Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể – Nguyễn Bryant 949-282-7127
  • Ca Đoàn – Hồng Khắc Kim Yến 949-262-1418
  • Ca Đoàn Seraphim Thiếu Nhi – Phạm Khuê 714-271-7977
  • Liên Nhóm Cursillo – Nguyễn Văn Bằng 949-232-8406
  • Chương Trình Giáo Lý – Sơ Francesca Tươi Trần 714-544-3250, Ext. 11 lhcla.org/religioused/saint-cecilia
  • Trường Việt Ngữ – Khưu Thị Cẩm Hồng 714-234-6042 tvntustin.org
  • Ban TTV Thánh Thể (Nhà Thờ & Bệnh Nhân) – Ngô Kim Thúy 714-933-0780
  • Ban Thiếu Nhi Cung Thánh – Phạm Minh Quân 714-858-0001
  • Ban Thánh Thư – Majkoski Thu-Hiền 949-483-1332
  • Ban Phục Vụ – Nguyễn Văn Thành 714-357-0553
  • Ban Giáo Lý Tân Tòng – RCIA – Nguyễn Thế Nghiệp 714-838-3726
  • Ban Tang Lễ – Thầy Ngô Đình Đông 714-504-9186
  • Hướng Dẫn Lễ Cưới – Trần Huệ 714-292-6835
  • Số Điện Thoại Khẩn Cấp (Xức Dầu & Nguy Tử) – 714-953-7024