Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Tustin Rotating Header Image

Hội Canh Tân Đặc Sủng

Hội Canh Tân Đặc Sủng vẫn có buổi cầu nguyện và chia sẻ Kinh Thánh hằng tuần vào lúc 5:00 giờ chiều ngày Chúa Nhật tại phòng họp số 1. Kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Anh Nguyễn Thiện Tuấn tại số 714-505-2498.

Canh Tan Dac Sung R50

Comments are closed.